Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


08/08/2013 -ARBITRAJUL STARS – JUSTIŢIA TA PENTRU AFACEREA TA

Dintre metodele alternative de soluţionare a litigiilor, arbitrajul este singura unde soluţia, dată de un terţ imparţial, este obligatorie şi executorie. Prin această caracteristică, arbitrajul se aseamănă procesului civil tradiţional, preluând de la acesta caracterul contradictoriu (ambele părţi îşi prezintă argumentele şi probele) şi rolul activ (implicarea arbitrului în aflarea adevărului). Trei elemente deosebesc însă arbitrajul de procesul tradiţional, acesta fiind eficient, personalizat şi flexibil.

Arbitrajul este eficient pentru că el are un termen legal maxim stabilit la şase luni. Adică, în principiu, tribunalul arbitral trebuie să ajungă la o soluţie în şase luni, sub sancţiunea caducităţii arbitrajului. Termenele şi procedurile sunt mult simplificate, iar Curtea de Arbitraj este aproape de ambele părţi pentru a le indica metodele cele mai eficiente pentru a duce procesul la final.

Arbitrajul este personalizat deoarece părţile aleg arbitrul sau arbitrii care îi vor judeca. Astfel, potrivit Normelor de Arbitraj STARS, părţile pot alege de comun acord arbitrul unic, din lista propusă. Ele pot de asemenea să numească fiecare câte un arbitru, iar al treilea să fie numit de primii doi, sau tras la sorţi. Sau pot alege ca arbitrul unic sa fie tras la sorţi. În acest fel, părţile se asigură că tribunalul arbitral este compus din oameni specialişti, integri, imparţiali şi în care părţile au încredere.

Arbitrajul este flexibil pentru că părţile pot coopera cu arbitrii pe partea de procedură. De exemplu, pot să stabilească împreună orice loc pentru desfăşurarea şedinţelor (cum ar fi pe teren, sau într-un alt oraş); ele pot stabili termene mai scurte decât prevede procedura; pot alege ca probele să fie depuse on-line; sau pot alege ca documentele să fie redactate numai într-o limbă străină. Toate aceste măsuri conduc la un proces croit pe măsura părţilor.

Curtea de Arbitraj STARS este o nouă instituţie permanentă de arbitraj în peisajul juridic românesc. Înfiinţată de o echipă cu experienţă în mediere şi, respectiv, avocatură, Curtea de Arbitraj STARS se adresează unui grup ţintă prea des ignorat de către structurile instituţionale de stat – întreprinzătorii mici şi medii. Prin tarifele practicate şi normele de procedură create special, Curtea de Arbitraj este partenerul dumneavoastră în soluţionarea eficientăşi corectă a litigiilor.

Accesul la Curte nu este greu. El se poate face personal, sau telefonic prin Secretariatul Curţii, care vă va explica mai departe paşii de urmat pentru a constitui tribunalul arbitral (arbitrul unic sau arbitrii care vor judeca efectiv procesul), pentru citarea adversarului, şi pentru îndeplinirea celorlalte acte procedurale la timp şi cu costuri cât mai reduse. Mai departe, comunicarea poate avea loc şi on-line ori prin fax sau teleconferinţă.

Pentru a putea apela la arbitraj, este însă necesar să existe acordul tuturor părţilor. Acesta poate fi obţinut oricând, chiar şi la momentul introducerii cererii de arbitrare, printr-un act care se numeşte compromis. Însă, este evident căşansele de a-ţi aduce adversarul în faţa justiţiei (chiar private) scad simţitor atunci când deja există un litigiu, mai ales dacă acesta ştie că a greşit.

De aceea, arbitrajul poate fi ales şi în prealabil, în momentul semnării contractului. Astfel, în timpul negocierii cu orice parteneri economici, puteţi propune introducerea unei clauze arbitrale, potrivit căreia alegeţi ca orice dispută privitoare la contract să fie judecată de un tribunal arbitral constituit sub egida Curţii noastre. Clauza arbitrală propusă de noi este indicată mai jos.

Odată introdusă în contract, clauza de arbitraj rămâne obligatorie chiar şi când una dintre părţi refuză, litigiul viitor fiind scos din competenţa instanţelor de stat. Dacă totuşi cocontractantul apelează la acestea, tot ce trebuie să faceţi este să invocaţi de la început excepţia arbitrajului, cerând instanţei să îşi decline competenţa în favoarea Curţii STARS.

Clauza de arbitraj este metoda cea mai simplăşi eficientă de a vă asigura că toate relaţiile dumneavoastră comerciale vor funcţiona eficient. Dacă partenerii dumneavoastră economici ştiu că, în caz de dispută, aceasta va fi soluţionată rapid, corect şi imparţial, şică nu există posibilitatea de a trage de timp ca în instanţele de stat, ei vor avea tot interesul ca lucrurile să meargă aşa cum trebuie.

Arbitrajul nu este incompatibil cu medierea. Din contră, el îi este complementar. Astfel, atât timp cât părţile consideră că ar putea ajunge la o soluţie amiabilă, ele pot apela la mediere, aceasta având avantajele caracterului informal şi al faptului că soluţia reprezintă construcţia părţilor, rodul dorinţelor lor. Dacă însă una dintre părţi refuză participarea la mediere, sau aceasta eşuează, existenţa unei clauze de arbitraj vă asigură că nu veţi intra în procedura greoaie a unui proces obişnuit.

Partea cea mai bună este că introducerea clauzei de arbitraj nu costă nimic! Ba mai mult, dacă totul merge bine este posibil nici să nu aveţi nevoie de ea. Tot ce face este să vă asigure că, dacă lucrurile merg prost, o instituţie competentă, cu resursele umane şi juridice adecvate, vă va soluţiona prompt şi echitabil disputa.

Nu uitaţi însă: clauza arbitrală este cheia de boltă a întregului sistem! Cereţi juriştilor ca în contractele firmei dumneavoastră, la capitolul Litigii,să introducă următoarea clauză:

Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu, prezentul contract (incluzând orice litigiu referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui) se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj STARS, în conformitate cu Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj STARS, în vigoare, publicate pe pagina www.starseu.eu.

Desigur, arbitrajul se adresează oricărui alt agent economic, cum ar fi persoanele fizice autorizate sau întreprinderile familiale, dar şi marilor corporaţii, deoarece prin flexibilitatea lui el poate acomoda nevoile oricărei părţi.

Ioan-Luca Vlad

Preşedintele Curţii de Arbitraj STARS