Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


PRIMUL SERVICIU INTEGRAT INDEPENDENT MEDIERE-ARBITRAJ DIN ROMÂNIA
„JUSTIŢIA TA PENTRU AFACEREA TA”

Untitled13Arbitrajul nu este incompatibil cu medierea. Din contră, el îi este complementar. Astfel, atât timp cât părţile consideră că ar putea ajunge la o soluţie amiabilă, ele pot apela la mediere, aceasta având avantajele caracterului informal şi al faptului că soluţia reprezintă construcţia părţilor, rodul dorinţelor lor. Dacă însă una dintre părţi refuză participarea la mediere, sau aceasta eşuează, existenţa unei clauze de arbitraj vă asigură că nu veţi intra în procedura greoaie a unui proces obişnuit.

Screen Shot 2013-11-06 at 12.16.43 AM

Această posibilitate asigură ca, în orice condiții, disputa dumneavoastră va fi soluționată. Pentru a beneficia de această variantă completă şi eficientă, puteţi propune introducerea unei clauze MED-ARB:

„Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu, prezentul contract (incluzând orice litigiu referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui) se va soluţiona prin mediere. În cazul eşecului medierii, litigiul va fi soluţionat prin arbitrajul Curţii de Arbitraj STARS, în conformitate cu Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj STARS, în vigoare, publicate pe site-ul www.starseu.eu.”

Untitled14

Partea cea mai bună este că introducerea clauzei MED-ARB nu costă nimic ! Ba mai mult, dacă totul merge bine este posibil nici să nu aveţi nevoie de ea. Tot ce face este să vă asigure că, dacă lucrurile merg prost, o instituţie competentă, cu resursele umane şi juridice adecvate, vă va soluţiona prompt şi echitabil disputa.

Nu uitaţi însă: clauza MED-ARB este cheia de boltă a întregului sistem !

            Ioan-Luca Vlad

Preşedintele Curţii de Arbitraj STARS