Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text

mediationMediation uk

Medierea este modalitatea alternativă, voluntară de soluţionare a conflictelor/disputelor/neînţelegerilor dintre două sau mai multe părţi, modalitate care presupune ca părţile să ajungă singure la o soluţie prin intermediul unui profesionist neutru şi imparțial – mediatorul, în cadrul unei proceduri aflate sub semnul confidenţialităţi …READ MORE

2012.07.27TheInboxArbitrationuk

Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat care dă posibilitatea părților participante la încheierea de contracte să prevadă ca orice litigiu decurgând din sau în legătură cu aceste înscrisuri să fie soluționat prin procedura arbitrală. În cadrul acestei proceduri, părțile implicate se supun deciziei unei terțe părți, numită arbitru, luate în urma unei proceduri judiciare, din care rezultă …READ MORE

alternative-dispute-resolutionMED-ARB/ARB-MEDuk

Termenul ADR reprezintă abrevierea pentru „Alternative Dispute Resolution” – metode alternative de rezolvare a disputelor, acest acronim definind orice proces sau procedură de rezolvare a conflictelor, exceptând judecata în instanţă. În ultimii ani, acest termen a fost înlocuit cu „Appropriate Dispute Resolution” – metode adecvate de rezolvare a disputelor …READ MORE