mediationMediere / Mediation
uk

Medierea este modalitatea alternativă, voluntară de soluţionare a conflictelor/disputelor/neînţelegerilor dintre două sau mai multe părţi, modalitate care presupune ca părţile să ajungă singure la o soluţie prin intermediul unui profesionist neutru şi imparțial – mediatorul, în cadrul unei proceduri aflate sub semnul confidenţialităţi …CITESTE MAI MULT…

2012.07.27TheInboxArbitraj / Arbitration
uk

Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat care dă posibilitatea părților participante la încheierea de contracte să prevadă ca orice litigiu decurgând din sau în legătură cu aceste înscrisuri să fie soluționat prin procedura arbitrală. În cadrul acestei proceduri, părțile implicate se supun deciziei unei terțe părți, numită arbitru, luate în urma unei proceduri judiciare, din care rezultă …CITESTE MAI MULT…

alternative-dispute-resolutionMED-ARB/ARB-MEDuk

Arbitrajul nu este incompatibil cu medierea. Din contră, el îi este complementar. Astfel, atât timp cât părţile consideră că ar putea ajunge la o soluţie amiabilă, ele pot apela la mediere, aceasta având avantajele caracterului informal şi al faptului că soluţia reprezintă construcţia părţilor, rodul dorinţelor lor. …CITESTE MAI MULT…