Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text

Servicii de mediere

 Obiectul cererii Onorariul mediatorului
 Formalităţi de pregătire a medierii 100 EUR
 Dispute din domeniul dreptului familiei 200 EUR
 Dispute evaluabile în bani 15-50% din taxa de timbru aferentă potențialului litigiu la instanța de judecată
 Dispute neevaluabile în bani 100 EUR/ora

Servicii de arbitraj:

Costurile arbitrajului presupun o taxă tehnică, precum şi onorariul arbitrilor. De exemplu:

 Valoarea obiectului cererii Taxa tehnică arbitrală Onorariul unui arbitru
 Până la 1.000 EUR 200 EUR 150 EUR
 Între 1.001 şi 5.000 EUR 300 EUR 250 EUR
 Între 5.001 şi 10.000 EUR 450 EUR 350 EUR
 Între 10.001 şi 20.000 EUR 600 EUR 430 EUR
 Între 20.001 şi 50.000 EUR 850 EUR 900 EUR
 Între 50.001 şi 100.000 EUR 1200 EUR 1200 EUR şi 3% din ce depăşeşte 50.001 EUR
 Între 100.001 şi 500.000 EUR 2000 EUR 2200 EUR şi 2,5% din ce depăşeşte 100.001 EUR
Între 500.001 şi 1.000.000 EUR 7000 EUR 7400 EUR şi 2,2% din ce depăşeşte 500.001 EUR

Servicii MED-ARB/ARB-MED:

În cazul stingerii litigiului aflat pe rolul Curții STARS prin medierea unui mediator din Lista Asociației STARS, în condițiile suspendării procedurii arbitrale în acest scop, taxa tehnică arbitrală şi 50% din onorariul arbitrilor, precum şi 50% din taxa de înregistrare se restituie. Dacă medierea a început în timpul procedurii prearbitrale, la recomandarea Curții, atunci se restituie 70% din taxa de înregistrare.
În cazul în care stingerea disputei mediate de către un mediator din Lista Asociației STARS nu este posibilă, iar părţile apelează la arbitrajul Curții STARS, se restituie 50% din onorariul mediatorului.

Notă: Tarifele pot suferi modificări în funcție de complexitatea şi durata cauzei.