Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text

Servicii de mediere

 Obiectul cererii  Onorariul mediatorului
 Formalităţi de pregătire a medierii  100 EUR
 Dispute din domeniul dreptului familiei  200 EUR
 Dispute evaluabile în bani  15-50% din taxa de timbru aferentă potențialului litigiu la instanța de judecată
 Dispute neevaluabile în bani  100 EUR/ora

Servicii de arbitraj:

Costurile arbitrajului presupun o taxă tehnică, precum şi onorariul arbitrilor. De exemplu:

 Valoarea obiectului cererii  Taxa tehnică arbitrală  Onorariul unui arbitru
 Până la 1.000 EUR  200 EUR  150 EUR
 Între 1.001 şi 5.000 EUR  300 EUR  250 EUR
 Între 5.001 şi 10.000 EUR  450 EUR  350 EUR
 Între 10.001 şi 20.000 EUR  600 EUR  430 EUR
 Între 20.001 şi 50.000 EUR  850 EUR  900 EUR
 Între 50.001 şi 100.000 EUR  1200 EUR  1200 EUR şi 3% din ce depăşeşte 50.001 EUR
 Între 100.001 şi 500.000 EUR  2000 EUR  2200 EUR şi 2,5% din ce depăşeşte 100.001 EUR
Între 500.001 şi 1.000.000 EUR  7000 EUR  7400 EUR şi 2,2% din ce depăşeşte 500.001 EUR

Servicii MED-ARB/ARB-MED:

În cazul stingerii litigiului aflat pe rolul Curții STARS prin medierea unui mediator din Lista Asociației STARS, în condițiile suspendării procedurii arbitrale în acest scop, taxa tehnică arbitrală şi 50% din onorariul arbitrilor, precum şi 50% din taxa de înregistrare se restituie. Dacă medierea a început în timpul procedurii prearbitrale, la recomandarea Curții, atunci se restituie 70% din taxa de înregistrare.
În cazul în care stingerea disputei mediate de către un mediator din Lista Asociației STARS nu este posibilă, iar părţile apelează la arbitrajul Curții STARS, se restituie 50% din onorariul mediatorului.

Notă: Tarifele pot suferi modificări în funcție de complexitatea şi durata cauzei.