Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text

Servicii de mediere:

Obiectul cererii Onorariul mediatorului
Formalităţi de pregătire a medierii 100 EUR
Dispute din domeniul dreptului familiei 200 EUR
Dispute evaluabile în bani 15-50% din taxa de timbru aferentă potențialului litigiu la instanța de judecată
Dispute neevaluabile în bani 100 EUR/ora