Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text


Off alternate text

Servicii de mediere:

Obiectul cereriiOnorariul mediatorului
Formalităţi de pregătire a medierii100 EUR
Dispute din domeniul dreptului familiei200 EUR
Dispute evaluabile în bani15-50% din taxa de timbru aferentă potențialului litigiu la instanța de judecată
Dispute neevaluabile în bani100 EUR/ora